Cadru legislativ legitimatii soferi

Categorii si tipuri de vehicule

DEFINIREA CATEGORIILOR SI TIPURILOR DE VEHICULE

Categoriile de vehicule rutiere sunt definite dupa cum urmeaza:

 1. Categoria — AUTOVEHICULE CU DOUA SAU TREI ROTI

1.1  Categoria L1e — Mopede, respectiv vehicule cu doua sau trei roti a caror viteza maxima prin constructie nu depaseste 45 km/h si care sunt echipate cu un motor de ardere intrena cu cilindreea de cel mult 50 cmc sau cu un alt motor electric a carui putere nominala continua este de cel mult 4 kw.

1.2  Categoria L2e — Mopede respectiv vehicule cu trei roti a caror viteza maxima prin constructie nu depaseste 45 km/h si care sunt echipate cu un motor de aprindere prin scanteie a carui cilindree este de cel mult de 50 cmc, sau cu un alt motor cu ardere interna a carui putere maxima neta este de cel mult 4 kw, sau cu un alt motor electric a carui putere nominala continua este de cel mult 4 kw.

1.3  Categoria L3e — Motociclete, respectiv vehicule cu doua roti fara atas , echipate cu un motor cu ardere interna cu cilindreea mai mare de 50 cmc si /sau a caror viteza maxima prin constructie depaseste 45 km/h.

1.4  Categoria L4e — Motociclete , respectiv vehicule cu doua roti fara atas, echipate cu un motor cu ardere interna cu cilindreea mai mare de 50 cmc si / sau a caror viteza maxima prin constructie depaseste 45 km/h.

1.5  Categoria L5e — Motocicluri , respectiv vehicule prevazute cu trei roti simetrice si echipate cu un otor cu ardere interna cu cilindreea mai mare de 50 cmc si / sau a caror viteza maxima prin constructie depaseste 45 km/h.

1.6  Categoria L6e — Cvadricicluri usoare , respectiv autovehicule cu patru roti a caror masa proprie este cel mai mult de 350 kg , exclusiv masa acumulatorilor in cazul vehiculelor cu tractiune electrica , si echipate cu un motor a carui putere maxima neta este de cel mult 15 kw. Aceste vehicule trebuie sa corespunda conditiilor tehnice aplicabile mototriciclurilor din categoria L5e, cu exceptia cazurilor cand prin conditiile tehnice existente se prevede altfel.

 1. Categoria M — AUTOVEHICULE AVAND CEL PUTIN PATRU ROTI, CONCEPUTE SI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE
  Prin masa maxima se inţelege masa maxima tehnic admisibila.
  Pentru categoriile M2 Si M3 prin pasager se inţelege orice persoana cu excepţia conducatorului sau a unui membru al echipajului.

Categoria M1 — Vehicule concepute si construite pentru transportul de persoane, care au, in afara scaunului conducatorului, cel mult opt locuri pe scaune;

Categoria M2 — Vehicule concepute si construite pentru transportul de persoane, care au in afara scaunului conducatorului mai mult de opt locuri pe scaune si o masa maxima ce nu depaseste 5 tone;

Categoria M3 — Vehicule concepute si construite pentru transportul de persoane care au in afara scaunului conducatorului mai mult de opt locuri pe scaune si masa maxima ce depaseste 5 tone;

Tipurile de caroserie si codificarile care privesc vehicule din categoria M sunt definite in sectiunea C a prezentei anexe , punctul 1 ( vehicule din categoria M1) si punctul 2 ( vehicule din categoriile M2 si M3)

Pentru vehiculele din categoriile M2 si M3 care au o capacitate de transport mai mare de 22 de persoane , exclusiv conducatorul , se definesc urmatoarele 3 clase :

Clasa I : vehicule prevazute cu suprafete destinate persoanelor in picioare si permitand deplasari frecvente ale persoanelor;
Clasa II : vehicule destinate in principal transportului de persoane asezati si concepute pentru a permite transportul de persoane in picioare pe culoar si / sau intr-un spatiu care nu este mai mare decat cel prevazut pentru doua scaune duble;
Clasa III : vehicule destinate exclusiv pentru transportul persoanelor asezati .

Un vehicul poate apartine mai multor clase caz in care poate fi omologat pentru fiecare dintre acestea.

Pentru vehiculele din categoriile M2 si M3 care au o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane , exclusiv conducatorul se definesc urmatoarele doua calse :
Clasa A : vehicule concepute pentru transportul persoanelor in picioare ; vehiculele din aceasta clasa sunt echipate cu scaune si au spatii pentru persoane in picioare;
Clasa B : vehicule care nu sunt concepute pentru a transporta in picioare; vehiculele din aceasta clasa nu au spatii pentru a transporta persoane in picioare .

 1. Categoria N – AUTOVEHICULE AVAND CEL PUTIN PATRU ROTI,CONCEPUTE SI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MARFURI
  Prin masa maxima se intelege masa maxima tehnic admisibila.

3.1.   Categoria N1 — vehicule concepute si constuite pentru transportul de marfuri cu o masa maxima care nu depaseste 3.5 t;

3.2.   Categoria N2 — vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri avand o masa maxima care depaseste 3.5 t dar nu depaseste 12 t;

3.3.   Categoria N3 — vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri avand o masa maxima ce depaseste 12 t;

3.4.   In cazul unui vehicul tractor destinat sa tracteze o semiremorca sau remorca cu axa centrala, masa care se ia in considerare la clasificarea vehiculului este masa proprie a vehiculului tractor, la care se adauga masa corespunzatoare sarcinii statice verticale maxime cu care semiremorca sau remorca cu axa centrala incarca vehiculul tractor si eventual masa maxima a incarcaturii proprii a vehiculului tractor;

3.5.   Tipurile de caroserii si codificarile privind vehiculele din categoria N sunt definite in sectiunea C pct.3;

 1. CATEGORIA O – REMORCI ( INCLUSIV SEMIREMORCI )
  Prin masa maxima se intelege masa maxima tehnic admisibila.

4.1.   Categoria O1 — remorci avand o masa maxima ce nu depaseste 0.75 t one;

4.2.   Categoria O2 — remorci avand o masa maxima care depaseste 0.75 tone dar nu depaseste 3.5 tone;

4.3.   Categoria O3 — remorci avand o masa maxima care depaseste 3.5 tone dar nu depaseste 10 tone;

4.4.   Categoria O4 — remorci avand o masa maxima care depaseste 10 tone;

4.5.   In cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axa centrala masa maxima care se ia in considerare pentru clasificare remorcii corespunde sarcinii statice verticale transmise la sol prin axa/axe de la semiremorca sau de la remorca cu axa centrala , cuplata la autotractor si incarcata cu sarcina maxima;

4.6.   Tipurile de caroserii si codificarile privind vehiculele din categoria O sunt definite in sectiunea C pct.4;

 1. VEHICULE DE TEREN ( simbol G )
  Prin masa maxima se intelege masa maxima tehnic admisibila.

5.1. Vehiculele din categoria N1, avand o masa maxima ce nu depaseste 2 tone , precum si vehiculele din categoria M1 sunt considerate vehicule de teren daca:
— au cel putin o axa fata si cel putin axa spate , concepute pentru a fi motoare simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei axe poate fi decuplata;
— au cel putin un dispozitiv de blocare a diferentialului sau un mecanism care asigura un efect similar si daca pot urca o rampa de 30 % calculata numai pentru vehiculul separat.
In plus ele trebuie sa satisfaca cel putin cinci din urmatoarele sase conditii :
— sa aiba un unghi de atac de cel putin 25 grade;
— sa aiba un unghi de degajare de cel putin 20 grade;
— sa aiba un unghi de rampa de ce putin 20 grade;
— sa aiba o garda la sl de cel putin 180 mm sub axa fata;
— sa aiba o garda la sol de cel putin 180 mm sub axa spate;
— sa aiba intre axa o garda la sol de cel putin 200 mm;

5.2. Vehiculele din categoria N1 , avand o masa maxima ce depaseste 2 tone sau din categoriile N2, M2 sau M3 avand o masa maxima care depaseste 12 tone sunt considerate vehicule de teren daca toate rotile lor sunt concepute pentru a fi simultan motoare, inclusiv daca una dintre axe este decuplabila sau in cazul care satisfac cerintele urmatoare:
— sa aiba cel putin o axa fata si cel putin o axa spate concepute pentru a fi simultan axe motoare , inclusica daca una dintre axe este decuplabila;
— sa fie echipate cel putin cu un dispozitiv de blocaj al diferetialului sau cu un mecanism care asigura efect similar;
— sa poata urca ao rampa de 25 % calculata numai pentru vehiculul fara remorca.

5.3. Vehiculele din categoria M3 avand o masa maxima care depasetse 12 t one si dina categoria N3 sunt considerate vehicule detrene in cazul in care sunt echipate cu roti concepute pentru a fi simultan motoare inclusiv daca una dintre axe poate fi decuplata sau in cazul in care satisfac urmatoarele conditii :
— cel putin jumatate din roti sa fie motoare;
— sa fie echipate cel putin cu un dispozitiv de blocare a diferentialului sau cu un mecanism care asigura un efect similar;
— sa poata urca o rampa de 25 % calculata numai pentru vehiculul fara remorca.
Ele trebuie sa indeplineasa cel putin patru din urmatoarele sase conditii:
— sa aiba un unghi de atac de cel putin 25 grade
— sa aiba ununghi de degajare de cel putin 25 grade
— sa aiba unu unghi de rampa de cel putin 25 grade
— sa aiba sun axa fata o garda la sol de cel putin 250 mm
— sa aiba intre axe o garda la sol de cel putin 300 mm
— sa aiba sub axa spate o gardade cel putin 250 mm

5.4. Conditii de incarcare si de verificare

5.4.1. Vehiculele din categoria N1 avand o masa maxima care nu depaseste 2 tone si cele din categoria M1 trebuie sa fie in stare de exploatare adica sa aiba lichid de racire , lubrifianti, carburant, scule,roate de rezerva si un conducator

5.4.2. Autovehiculele, altele decat cele mentionale la pct.5.4.1 trebuie sa fie incarcate la masa maxima tehnic admisibila, declarata de constructor

5.4.3. Verificarea urcarii rampelpr cerute ( 25 % si 30 % ) se efectueaza prin calcule simple. In mod exceptional serviciul tehnic poate solicita ca un vehicul de tipul respectiv sa i se puna la dispozitie pentru o incarcare practica.

5.4.4. La masurarea unghiurilor de atac, de degajare si de rampa, dispozitivele de protectie antiintampinare nu sunt luate in considerare.